Nye indlæg

generalforsamling

  • Generalforsamlingen 28. marts 2017
    20-04-2017
    Der blev tirsdag den 28 marts 2017 afholdt generalforsamling i BGK med følgende dagsorden:   1. Valg af referent & stemmetællere2. Valg af dirigent3. Formandens beretning4. Regnskabsaflæggelse5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter7. Valg af Revisor og revisor suppleant8. Evt.Link til referat

BGK (Børnenes Gokart Klub) | Søndre Ringvej 35 D, 2605 Brøndby