Klubben / Kontingent

Kontingentet for 2019:

  • 470 DKK pr. pusling eller junior medlem pr. kalenderår, inkl. grundlicens.
  • 640 DKK pr. senior medlem (over 18 år) pr. kalenderår, inkl. grundlicens & mekanikerlicens.
  • 150 DKK pr. støtteofficial medlem (over 18 år) pr. kalenderår, som har ret til at deltage i alle OF-kurser under DASU, såfremt klubben indstiller og tilmelder de pågældende, der er ingen licens som er tilknyttet dette kategori.
  • 350 DKK pr. støttemekaniker medlem (over 18 år) pr. kalenderår, inkl. en mekanikerlicens.
Støtteofficial og støttemekaniker har ikke licens til at træne eller at køre løb, er støttemedlemmer hos BGK og iht. vedtægterne er der ikke stemmeret på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, ej heller ikke berettigelse til at opstille til bestyrelsen hos BGK.
 
Vælger man midt i et kalenderår af forskellige årsager at opgradere sig til et andet medlemskab, så betaler man differencen + 50 DKK gebyr til DASU.

Ovennævnte beløb følges og gælder for kalenderåret, uanset hvornår man melder sig ind i klubben.

Beløbet indbetales på BGK's konto i Danske Bank: Reg. Nr. 1551 Konto nr.: 3307519380. HUSK at skrive fornavn og medlemsnummer (f.eks. Børge 298) – Medlemsnummer fås ved indlevering af indmeldelse hos Gokarting.

– December 2017
BGK (Børnenes Gokart Klub) | Søndre Ringvej 35 D, 2605 Brøndby